اعلانات سایت

برگزاری همایش آنلاین هدایت تحصیلی

برگزاری همایش آنلاین هدایت تحصیلی

از مجید عمادی در
Number of replies: 0

در تاریخ 9 آذر ماه 1399 اولین همایش آنلاین هدایت تحصیلی و انتخاب رشته برای دانش آموزان پایه نهم تحصیلی به صورت مجازی توسط مهندس عظیمی برگزار شد. لذا از تمامی شرکت کنندگان دعوت می شوند نظرات خود را جهت برگزاری کارگاه ها و همایش های آینده اعلام فرمایند. با سپاس ارزیابی همایش هدایت تحصیلی